Bygga ihop två hus

Att bygga ett eget hus, istället för att köpa någon annans, är något som många tilltalas av. Det ger möjligheter att designa ett hus som är precis som man vill. Men den möjligheten finns inte för alla, och de flesta hittar kanske inte en lämplig tomt. Dock finns ett annat alternativ.

Bygga från grunden eller bygga ihop?

Istället för att bygga ett nytt hus från grunden kan man ge sig på att köpa upp grannens tomt om de väljer att flytta. Det kan ge möjligheter till att bygga ihop två hus, vilket är en variant som ger en viss frihet och möjlighet till betydligt större boyta för den som känner sig trångbodd.

Saker att tänka på

Det viktigaste är tomten, utan den blir det svårt att få till några nya byggplaner överhuvudtaget! Lyckas man väl förvärva den så bör man också tänka på att söka rätt tillstånd, ett så kallat bygglov från sin kommun. Därefter bör man med fördel anlita en byggfirma, men innan dess kan ett möte med en arkitekt också vara lämpligt. De kan gå igenom fördelar och nackdelar med olika planlösningar. Har man erfarenhet går det förstås också att göra allt själv.

Ett litet vitt hus på landet

Ett bygge medför planering

Att bygga ihop två hus är kanske inte en lika tidsödande process vad gäller tillstånd som att bygga nytt från grunden. Men man behöver fortfarande ta hänsyn till de detaljplaner som finns för det område som det hopbyggda huset ligger i. Man behöver tänka på vilka begränsningar som finns gällande boyta, både för det huvudsakliga huset men också för eventuella garage och mindre småhus på tomten som kan byggas till. Olika typer av mark och lutning medför också olika hinder och möjligheter.